PL/SIL

Indien machines voorzien worden of zijn van veiligheidsbesturingen dan moeten deze voldoen aan bepaalde betrouwbaarheidseisen. Deze betrouwbaarheidseisen zijn afhankelijk van de grote van het risico waartegen de veiligheidsbesturing moet beschermen: hoe groter het risico hoe groter de betrouwbaarheid van de veiligheidsbesturing.

Er zijn meerdere normen die toegepast kunnen worden bij het vaststellen van het betrouwbaarheidsniveau van elektronische veiligheidsbesturingen. In de machinebouw wordt veelal het Performance Level toegepast op basis van NEN-EN-ISO 13849-1.

deur beveiliging contactor PL
risicograaf

De norm werkt zo dat op basis van de ernst van het risico een Required Performance Level (PLr) bepaald wordt. Vervolgens moet afhankelijk van de vereiste betrouwbaarheid een veiligheidsbesturingsysteem ontworpen worden. Er kan gevarieerd worden met de betrouwbaarheid van componenten (contactors, schakelaars, relais) of er kan gekozen worden voor het toepassen van redundante systemen. Vervolgens wordt op basis van de gekozen systeemstructuur, de betrouwbaarheid van de componenten en de aanwezigheid van foutendetectie het daadwerkelijke Performance Level (PL)bepaald. Het systeem voldoet aan de eisen indien de PL groter of gelijk is aan PLr.

Voor het beschermen tegen grote risico’s worden veelal redundante systemen vereist, hoewel de NEN-EN ISO 13849-1 ruimte biedt om met enkelvoudige schakelingen het op een na hoogste betrouwbaarheidsniveau te behalen.

Safety Integrity Level (SIL)

In de proces industrie en proces installaties wordt veelal het Safety Integrety Level (SIL) op basis van NEN-EN IEC 62061 te gebruiken. Het SIL-niveau gaat net als het PL, ook over de betrouwbaarheid van het veiligheidsbesturingssysteem. De NEN-EN IEC 62061 is uitsluitend van toepassing op elektronische veiligheidsbesturingen.

SIL verificatie
Wanneer veiligheidsbesturingen worden ontworpen, moet geverifieerd worden of de ontworpen veiligheidsbesturing de vereiste SIL klasse behaald. Dit kan gedaan worden door de afzonderlijke componenten te beschouwen en daarvan de maximaal haalbare SIL-klasse te bepalen en door de architectuur van de keten te beschouwen en de Predicted Failure on Demand (PFD) van de Safety Instrumented Function (SIF) te bepalen. Uit de PFD van de SIF blijkt vervolgens of de benodigde SIL-klasse gehaald kan worden met het beoogde ontwerp.

SIL PL level proces installatie machine

Gerelateerde onderwerpen

Machinerichtlijn 2006/42/EG

De machinerichtlijn 2006/42/EG is wellicht één van de bekendste CE-richtlijnen als we het hebben over CE markering van machines en installaties. De richtlijn geeft in bijlage I een ruime hoeveelheid minimale essentiële veiligheidseisen aan, waaraan machines moeten voldoen.
Lees meer

Drukapparatuur 2014/68/EU

Op apparatuur waarin een druk heerst van 0,5 bar of meer is de richtlijn drukapparatuur (2014/68/EU) van toepassing. De wijze van toepassen van de richtlijn in afhankelijk van de ontwerpspecificaties van de apparatuur, de werkdruk, leidingdiameter of inhoud van het vat bepalen tezamen met het medium in de apparatuur onder welke categorie het product valt.
Lees meer

Engineering

Het verkrijgen van de CE-markering op machines is idealiter een proces dat gedurende de gehele ontwikkeling van de machine op gepaste wijze voldoende aandacht dient te krijgen. Immers de keuzes die in alle stappen van het ontwikkeltraject van de machine worden genomen, hebben in meerdere of mindere mate invloed op de veiligheid van de machine en vice versa.
Lees meer

Importeren van machines

CE-markering is een verantwoordelijkheid van bedrijven die machines voor het eerste binnen de EER op de markt brengen. Dit betekent dat wanneer een machine van buiten de EER wordt ingevoerd, de importeur verantwoordelijk is voor de CE-markering van de machine. Dit heeft grote gevolgen!
Lees meer

Neem contact met ons op!

Gecertificeerd kerndeskundige en IECEx gecertificeerde professional!

Nieuwsbrief

Contact

Pol-Safety
Veiligheidsadviseurs B.V.

Keulenstraat 1
7418 ET Deventer
06 - 3304 64 60
info@pol-safety.nl

Website realisatie: Sieronline