Engineering

Het verkrijgen van de CE-markering op machines is idealiter een proces dat gedurende de gehele ontwikkeling van de machine op gepaste wijze voldoende aandacht dient te krijgen. Immers de keuzes die in alle stappen van het ontwikkeltraject van de machine worden genomen, hebben in meerdere of mindere mate invloed op de veiligheid van de machine en vice versa.

CE-markering Engineering

CE-markering tijdens de ontwikkeling van een nieuwe machine of installatie

Het verkrijgen van de CE-markering op machines is een proces dat gedurende de gehele ontwikkeling van de machine op gepaste wijze voldoende aandacht dient te krijgen. Immers de keuzes die in alle stappen van het ontwikkeltraject van de machine worden genomen, hebben in meerdere of mindere mate invloed op de veiligheid van de machine en vice versa.

In onderstaande overzicht hebben wij aan de hand van het bovenstaande algemene ontwikkeltraject van een machine de aandachtspunten m.b.t. CE -markering op een rij gezet.

 

Ontwikkeltraject machine Aandachtspunten CE-markering
Start & planning
Globale omschrijving van de machine is duidelijk
Vaststellen welke CE-richtlijnen op de machine van toepassing zijn.
Eisen
Wat moet machine kunnen en op welke manier?
Uitzoeken welke normen mogelijk gebruikt moeten worden bij de ontwikkeling van de machine.
Analyse & ontwerp
Uitgangspunten, eisen en ontwerp worden in deze fase op elkaar afgestemd.
Uitgangspunten, eisen en ontwerp moeten voldoen aan bepaalde normen. Het (voorlopig) ontwerp van de machine zal in deze fase getoetst moeten worden aan de relevante normen. Dit is wellicht de meest kritische stap in het ontwikkeltraject van de machine. Op het ontwerp van de machine zal een risicobeoordeling uitgevoerd moeten worden en er zal moeten worden vastgesteld aan welke betrouwbaarheidseisen (PL/SIL) de veiligheidsbesturingen moeten voldoen. Evt. aanpassen van het design is nu nog mogelijk.
Ontwikkeling
De machine wordt feitelijk gebouwd.
Afstemming met toeleveranciers is in deze fase belangrijk. Alle documentatie van de geïnstalleerde componenten moet kloppen en de specificaties van veiligheidsbesturingen moeten in overeenstemming zijn met het gevraagde.Tevens moet continu getoetst worden of alles praktisch gezien volgens de relevante normen gebouwd wordt / kan worden.
Testen
De machine is dusdanig gereed dat deze getest kan worden.
Afstemming met toeleveranciers is in deze fase belangrijk. Alle documentatie van de geïnstalleerde componenten moet kloppen en de specificaties van veiligheidsbesturingen moeten in overeenstemming zijn met het gevraagde.Tevens moet continu getoetst worden of alles praktisch gezien volgens de relevante normen gebouwd wordt / kan worden.
Evalueren & gereed
product Vastgesteld wordt of de machine voldoet aan de uitgangspunten.
Het technisch dossier zal moeten worden samengesteld, hiervoor geldt een bewaarplicht van minimaal 10 jaar.Tevens zullen gebruikers- , onderhouds- en/of montage-voorschriften moeten worden opgesteld. Tot slot zal de EG-verklaring van overeenstemming moeten worden opgesteld en mag de CE-markering aangebracht worden. In sommige gevallen geldt een nog een aanvullende toetsing door een Notified Body. Voor de meeste machines geldt: zelfcertificering.

CE-markering is bij uitstek een traject dat al vanaf de tekentafel moet worden gestart!

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken waarmee we u van dienst kunnen zijn bij het ontwerp en bouw van een nieuwe machine en installatie.

Gerelateerde onderwerpen

Machinerichtlijn 2006/42/EG

De machinerichtlijn 2006/42/EG is wellicht één van de bekendste CE-richtlijnen als we het hebben over CE markering van machines en installaties. De richtlijn geeft in bijlage I een ruime hoeveelheid minimale essentiële veiligheidseisen aan, waaraan machines moeten voldoen.
Lees meer

Drukapparatuur 2014/68/EU

Op apparatuur waarin een druk heerst van 0,5 bar of meer is de richtlijn drukapparatuur (2014/68/EU) van toepassing. De wijze van toepassen van de richtlijn in afhankelijk van de ontwerpspecificaties van de apparatuur, de werkdruk, leidingdiameter of inhoud van het vat bepalen tezamen met het medium in de apparatuur onder welke categorie het product valt.
Lees meer

PL/SIL

Indien machines voorzien worden of zijn van veiligheidsbesturingen dan moeten deze voldoen aan bepaalde betrouwbaarheidseisen. Deze betrouwbaarheidseisen zijn afhankelijk van de grote van het risico waartegen de veiligheidsbesturing moet beschermen: hoe groter het risico hoe groter de betrouwbaarheid van de veiligheidsbesturing.
Lees meer

Importeren van machines

CE-markering is een verantwoordelijkheid van bedrijven die machines voor het eerste binnen de EER op de markt brengen. Dit betekent dat wanneer een machine van buiten de EER wordt ingevoerd, de importeur verantwoordelijk is voor de CE-markering van de machine. Dit heeft grote gevolgen!
Lees meer

Neem contact met ons op!

Gecertificeerd kerndeskundige en IECEx gecertificeerde professional!

Nieuwsbrief

Contact

Pol-Safety
Veiligheidsadviseurs B.V.

Keulenstraat 1
7418 ET Deventer
06 - 3304 64 60
info@pol-safety.nl

Website realisatie: Sieronline