Importeren van machines

CE-markering is een verantwoordelijkheid van bedrijven die machines voor het eerste binnen de Europees Economische Ruimte (EER) op de markt brengen. Dit betekent dat wanneer een machine van buiten de EER wordt ingevoerd, de importeur verantwoordelijk is voor de CE-markering van de machine.

Achtergrond hiervan is, dat machinefabrikanten, die zich buiten de EER bevinden, niet aangesproken en verantwoordelijk kunnen worden gesteld op basis van Europese regelgeving. Dit is enkel mogelijk voor bedrijven die zich in de lidstaten van de Europees Economische Ruimte bevinden.

Toch kan het nodig zijn of interessant zijn, een machine van buiten de EER in te voeren.

ce-markering banner import
machine china import ce markering

Machines importeren van buiten de EER

Bij machines importeren van buiten de EER heeft de importeur in het kader van CE-markering volgens de New Approach enkele verplichtingen.

Verplichtingen

  1. de importeur mag enkel een machine importeren die voorzien is van CE-markering, aan te brengen door de fabrikant buiten de EER;
  2. de importeur moet zich er vervolgens van vergewissen dat de CE-markering op de machine ook terecht is aangebracht. M.a.w. zelf onderzoeken of de machine veilig genoeg is en aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de diverse richtlijnen voldoet.
  3. de importeur moet in voorkomende gevallen de technische documentatie van de machine kunnen overleggen aan de controlerende instanties.

Het is dus essentieel met de fabrikant van buiten de EER goede afspraken te maken. Bovenstaande betekent immers dat die fabrikant bereid moet zijn alle ins en outs van de machine openbaar te maken en aan hun afnemers te willen overhandigen. Het zal duidelijk zijn dan veel bedrijven dit niet willen. Dit kan dus enkel contractueel in het aanschaftraject goed geborgd worden.

Ons advies is: indien een fabrikant van buiten de EER hiertoe niet bereidt is, importeer de betreffende machine dan niet.

Geen formaliteiten

Dit zijn echter geen formaliteiten. De importeur moet er namelijk wel zeker van zijn dat de fabrikant de machine ook daadwerkelijk volgens de Europese standaards heeft gemaakt. Is dit niet het geval (helaas zien we dit bij machines uit China zeer frequent) dan is de CE-markering onterecht aangebracht en kan de machine uit de handel worden gehaald.

Import van machines en CE-markering moet niet onderschat worden.

Het advies is dan ook om met de fabrikant duidelijke contractuele afspraken te maken over de eventuele nadelige gevolgen van:

  1. het misbruiken van de CE-markering (“stickers plakken”) terwijl de machine niet conform de Europese standaards is gemaakt;
  2. het aanleveren van de technische documentatie indien een controlerende instantie daarom vraagt.

Wij kunnen u in het aanschaftraject begeleiden bij het toetsen van de wijze waarop uw fabrikant buiten de EER zijn machine (heeft) ontworpen.

Gerelateerde onderwerpen

Machinerichtlijn 2006/42/EG

De machinerichtlijn 2006/42/EG is wellicht één van de bekendste CE-richtlijnen als we het hebben over CE markering van machines en installaties. De richtlijn geeft in bijlage I een ruime hoeveelheid minimale essentiële veiligheidseisen aan, waaraan machines moeten voldoen.
Lees meer

Drukapparatuur 2014/68/EU

Op apparatuur waarin een druk heerst van 0,5 bar of meer is de richtlijn drukapparatuur (2014/68/EU) van toepassing. De wijze van toepassen van de richtlijn in afhankelijk van de ontwerpspecificaties van de apparatuur, de werkdruk, leidingdiameter of inhoud van het vat bepalen tezamen met het medium in de apparatuur onder welke categorie het product valt.
Lees meer

Engineering

Het verkrijgen van de CE-markering op machines is idealiter een proces dat gedurende de gehele ontwikkeling van de machine op gepaste wijze voldoende aandacht dient te krijgen. Immers de keuzes die in alle stappen van het ontwikkeltraject van de machine worden genomen, hebben in meerdere of mindere mate invloed op de veiligheid van de machine en vice versa.
Lees meer

PL/SIL

Indien machines voorzien worden of zijn van veiligheidsbesturingen dan moeten deze voldoen aan bepaalde betrouwbaarheidseisen. Deze betrouwbaarheidseisen zijn afhankelijk van de grote van het risico waartegen de veiligheidsbesturing moet beschermen: hoe groter het risico hoe groter de betrouwbaarheid van de veiligheidsbesturing.
Lees meer

Neem contact met ons op!

Gecertificeerd kerndeskundige en IECEx gecertificeerde professional!

Nieuwsbrief

Contact

Pol-Safety
Veiligheidsadviseurs B.V.

Keulenstraat 1
7418 ET Deventer
06 - 3304 64 60
info@pol-safety.nl

Website realisatie: Sieronline