Drukapparatuur

Op apparatuur waarin een druk heerst van 0,5 bar of meer is de richtlijn drukapparatuur (2014/68/EU) van toepassing. De wijze van toepassen van de richtlijn in afhankelijk van de ontwerpspecificaties van de apparatuur, de werkdruk, leidingdiameter of inhoud van het vat bepalen tezamen met het medium in de apparatuur onder welke categorie het product valt. De richtlijn onderscheidt diverse gevaarscategorieën, waarvoor verschillende beoordelingsprocedures doorlopen moeten worden.

Daarnaast wordt diverse apparatuur uitgesloten van de richtlijn. Zo wordt categorie I apparatuur onder de richtlijn drukapparatuur uitgesloten van de richtlijn, indien de machinerichtlijn of Atex richtlijn van toepassing is.

process skid ped drukapparatuur

Onze diensten

    • bepalen van de gevaarscategorie van drukapparatuur;
    • bepalen of apparatuur onder uitsluitingsclausules van de richtlijn valt;
    • toets van de apparatuur aan essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de richtlijn;
    • advisering over te nemen technische maatregelen en welke conformiteitsprocedures doorlopen moeten worden.

Gerelateerde onderwerpen

Machinerichtlijn 2006/42/EG

De machinerichtlijn 2006/42/EG is wellicht één van de bekendste CE-richtlijnen als we het hebben over CE markering van machines en installaties. De richtlijn geeft in bijlage I een ruime hoeveelheid minimale essentiële veiligheidseisen aan, waaraan machines moeten voldoen.
Lees meer

Engineering

Het verkrijgen van de CE-markering op machines is idealiter een proces dat gedurende de gehele ontwikkeling van de machine op gepaste wijze voldoende aandacht dient te krijgen. Immers de keuzes die in alle stappen van het ontwikkeltraject van de machine worden genomen, hebben in meerdere of mindere mate invloed op de veiligheid van de machine en vice versa.
Lees meer

PL/SIL

Indien machines voorzien worden of zijn van veiligheidsbesturingen dan moeten deze voldoen aan bepaalde betrouwbaarheidseisen. Deze betrouwbaarheidseisen zijn afhankelijk van de grote van het risico waartegen de veiligheidsbesturing moet beschermen: hoe groter het risico hoe groter de betrouwbaarheid van de veiligheidsbesturing.
Lees meer

Importeren van machines

CE-markering is een verantwoordelijkheid van bedrijven die machines voor het eerste binnen de EER op de markt brengen. Dit betekent dat wanneer een machine van buiten de EER wordt ingevoerd, de importeur verantwoordelijk is voor de CE-markering van de machine. Dit heeft grote gevolgen!
Lees meer

Neem contact met ons op!

Gecertificeerd kerndeskundige en IECEx gecertificeerde professional!

Nieuwsbrief

Contact

Pol-Safety
Veiligheidsadviseurs B.V.

Keulenstraat 1
7418 ET Deventer
06 - 3304 64 60
info@pol-safety.nl

Website realisatie: Sieronline