Hazcalc ATEX gevarenzones

Wij maken voor het beoordelen van Atex gevarenzones standaard gebruik van Hazcalc. Op deze manier zijn wij in staat om realistische gevarenzones vast te stellen.

Dit is een bewuste keuze! Onze ervaring heeft geleerd dat het toepassen van eenvoudigere richtlijnen, vaak leidt tot zeer ruime gevarenzones waardoor verregaande maatregelen moeten worden genomen om explosiegevaar te beheersen. Immers, in gevarenzones mogen geen ontstekingsbronnen aanwezig zijn en moeten elektrische en mechanische installaties, explosieveilig worden uitgevoerd.

Online beschikbaar

Wij hebben Hazcalc ontwikkelt vanuit de eigen praktijk. Na jaren met eigen excel rekensheets te hebben gewerkt en vele vragen te hebben gekregen omtrent het beschikbaar stellen van deze rekensheets hebben we besloten om de Excel modellen in een online tool te laten ombouwen. Het is een zeer gebruikersvriendelijke tool geworden waarmee eenvoudig Atex zones vastgesteld kunnen worden.

Hazcalc software

Geïntegreerde stoffendatabase

In de tool hebben we de stoffendata uit de Europese norm IEC 60079-20-1 overgenomen zodat gebruikers eenvoudig zelf de benodigde relevante stofparameters bij de hand hebben, enkel door de juiste stof te selecteren. Tevens is het mogelijk om gebruikers-eigen stoffen aan te maken in het systeem.

Scenario’s

Welke scenario’s kunnen doorgerekend worden met Hazcalc? De volgende standaard scenario’s zijn opgenomen in Hazcalc:

  • zonering rondom een vloeistofplas;
  • zonering rondom lekkende koppelingen / flenzen (vloeistof);
  • zonering rondom lekkende koppelingen / flenzen (gas);
  • zonering rondom veiligheidsafblazen;
  • zonering rondom vullen van tanks/IBC’s/ jerrycans (door vrijkomende verdringingsluch

Daarnaast is het mogelijk om handmatig het lekdebiet in de voeren en op basis daarvan aan de hand van IEC 60079-10-1 de gevarenzones vast te stellen.

Rapportage

Hazcalc genereert met 1 druk op de knop beoordeling een rapportage. Dit is een “onepager”, d.w.z. per berekening, een A4-tje met daarop de berekeningen en uitkomst van de zonering, inclusief zone-afmetingen, gasgroep en temperatuurklasse. Op deze rapportage verschijnen tevens de bedrijfsgegevens en bedrijfslogo. “Multipagers” kunnen uieraard ook simpel worden gegenereerd, door meerdere berekeningen te selecteren en daarvan een rapport af te drukken. Een voorbeeld van een rapport kan hier bekeken worden.

Atex gevarenzone classificatie met Hazcalc werkt bijzonder eenvoudig en snel.

Met Hazcalc kan online de Atex gevarenzone classificatie volgens de Europese norm EN-IEC 60079-10-1:2021 worden uitgevoerd. Een gratis demo-account kan worden aangemaakt zodat de tool bekeken kan worden. Hazcalc kan worden bereikt via app.hazcalc.com. En meer informatie is te vinden op www.hazcalc.com De gebruikershandleiding van Hazcalc kan hier worden gedownload.

Hazcalc rapport

Gerelateerde onderwerpen

Explosieveiligheidsdocument

Wij hebben de afgelopen jaren voor vele bedrijven in diverse branches het explosieveiligheidsdocument (EVD) opgesteld.
Lees meer

Waterstofveiligheid

De opkomst van waterstof systemen in het kader van de energietransitie is niet te stuiten.
Lees meer

Certificering | ATEX 114

Wij ondersteunen onze klanten bij de ATEX certificering van apparatuur of installaties volgens de ATEX 114 richtlijn.
Lees meer

Dispersie berekeningen

Dispersieberekeningen voor spuipunten, PRV's etc. voeren we uit met behulp van geavanceerdere software-pakketten.
Lees meer

ATEX inspectie 60079-17

Machines en installaties die in explosiegevaarlijke zones gebruikt worden, kunnen wij inspecteren.
Lees meer

Neem contact met ons op!

Gecertificeerd kerndeskundige en IECEx gecertificeerde professional!

Nieuwsbrief

Contact

Pol-Safety
Veiligheidsadviseurs B.V.

Keulenstraat 1
7418 ET Deventer
06 - 3304 64 60
info@pol-safety.nl

Website realisatie: Sieronline