Machineveiligheid

In de Richtlijn Arbeidsmiddelen is vastgelegd dat werkgevers de verantwoording hebben te zorgen voor veilige arbeidsmiddelen en machineveiligheid op de werkplek. De richtlijn geeft een overzicht van verantwoordelijkheden en verplichtingen en de wijze waarop een risico-beoordeling moet worden uitgevoerd. De Richtlijn Arbeidsmiddelen is in Nederland verankerd in de Arbowetgeving. Daarin is opgenomen dat een Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidmiddelen moet worden uitgevoerd, kortweg een RI&E Arbeidsmiddelen.

Arbeidsmiddelen en machines mogen tijdens het gebruik en tijdens onderhoud geen gevaar voor medewerkers of “derden” opleveren.

Het is in het kader van machineveiligheid dus van belang dat arbeidsmiddelen in een goede staat blijven. Voor de beoordeling van de machineveiligheid en gevaren aan arbeidsmiddelen dient een specifieke en vastgelegde aanpak te worden gehanteerd. Deze aanpak is gestandaardiseerd in norm NEN-EN-ISO 12100.

Onze aanpak bij de RI&E Arbeidsmiddelen is gebaseerd op deze norm:

  • Per arbeidsmiddel/machine wordt informatie verzamelt (uit o.a. gebruikershandleidingen, CE-markering, EG-verklaring etc.) en vastgelegd.
  • Op basis van de verzamelde informatie, gesprekken met gebruikers en op basis van een visuele inspectie worden de risico’s vastgesteld.
  • Op basis van de vastgestelde risico’s wordt een advies gegeven over de maatregelen die nodig zijn om het veiligheidsniveau van de machine te optimaliseren. Ingeval van veiligheidsbesturingen wordt de PL-classificatie aangegeven.

De gehele risicobeoordeling wordt uitgewerkt in een overzichtelijke adviesrapportage.

machineveiligheid

ATEX Advies

Wij zijn gespecialiseerd in ATEX vraagstukken. Vanwege onze chemische achtergrond en expertise op zowel arbeidshygiënisch vlak als op veiligheidskundig vlak zijn wij in staat om goede onderbouwde risico-inschattingen te maken.

Lees meer

CE-markering

Onze dienstverlening op gebied van CE-markering van nieuwe machines en installaties kenmerkt zich door een praktische aanpak. Op basis van uw informatie kunnen we snel en duidelijk aangeven waar uw machine of installatie aan moet voldoen.

Lees meer

Waterstof veiligheid

De afgelopen jaren nemen de ontwikkelingen op gebied van waterstof toepassingen een enorme vlucht. Voor diverse innovatieve toepassingen hebben wij ondersteuning geboden om de veiligheid op afdoende wijze te kunnen waarborgen.

Lees meer

Neem contact met ons op!

Gecertificeerd kerndeskundige en IECEx gecertificeerde professional!

Nieuwsbrief

Contact

Pol-Safety
Veiligheidsadviseurs B.V.

Keulenstraat 1
7418 ET Deventer
06 - 3304 64 60
info@pol-safety.nl

Website realisatie: Sieronline