Concept - NTA 7914 voor tijdelijk gebruik van niet-ATEX apparaten in gezoneerd gebied - gepubliceerd

Geplaatst op 29 december 2021

De NEN heeft de voorlopige versie van de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 7914 gepubliceerd op www.normontwerpen.nen.nl.

Doelstelling NTA 7914

De NTA 7914 dient als leidraad voor het beoordelen of, en onder welke voorwaarden, niet-ATEX apparaten tijdelijk kunnen worden gebruikt of tijdelijk aanwezig kunnen zijn in gebieden met een restzone (zone 2 of zone 22).

Voordat deze NTA wordt toegepast, moet op basis van de arbeidshygiënische strategie (volgens artikel 3.5d van het Arbobesluit) worden nagegaan of er geen andere mogelijkheid is om de vereiste gezondheidsbescherming en de veiligheid in relatie tot explosiegevaar te waarborgen. Daarom is deze NTA ook een leidraad om, in het kader van uit te voeren werkzaamheden, de vastgestelde klasse van de explosieve atmosfeer tijdelijk te reduceren tot een restzone (zone 2 of zone 22) of te wijzigen tot een niet-gevaarlijk gebied.

Conclusie

Wij hebben de leidraad doorgenomen en een belangrijke conclusie getrokken:

het wordt met deze technische afspraak nóg belangrijker om de zonegebieden juist te classificeren. “Overclassificatie” (d.w.z. een gebied “veiligheidshalve” maar als Atex zone classificeren) zoals nu toch wel vaak gebeurd, moet echt voorkomen worden. De gevolgen (lees: kosten en beheersbaarheid) op gebied van installaties, mensen en machines in gezoneerde gebieden zijn aanzienlijk en moet dus op de juiste gronden gebeuren.

Wij adviseren onze opdrachtgevers mede daarom de NPR 7910 serie niet (meer) te gebruiken, maar daar waar mogelijk, juist de onderliggende Europese norm NEN-EN-IEC 60079-10 serie toe te passen.

Mede om deze reden hebben wij ook Hazcalc ontwikkelt: een online software tool waarmee zones op basis van de Europese norm eenvoudig vastgesteld kunnen worden.

Neem voor meer informatie contact op, om te bekijken hoe we u hierbij kunnen helpen.

 

Gecertificeerd kerndeskundige en IECEx gecertificeerde professional!

Nieuwsbrief

Contact

Pol-Safety
Veiligheidsadviseurs B.V.

Keulenstraat 1
7418 ET Deventer
06 - 3304 64 60
info@pol-safety.nl

Website realisatie: Sieronline