BRZO en explosieveiligheid

Geplaatst op 28 december 2021

Aan bedrijven die, vanwege de aard en hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen, vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen, worden strenge veiligheidseisen gesteld. Deze bedrijven moeten alle nodige maatregelen nemen om zware ongevallen te voorkomen. De overheid ziet toe op een planmatige aanpak en implementatie van alle benodigde maatregelen. Explosies behoren tot de categorie zware ongevallen en dus moeten BRZO bedrijven alle nodige maatregelen nemen om explosiegevaar te voorkomen.

Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet geldt dit uiteraard voor alle bedrijven. He verschil met BRZO bedrijven is dat de gevolgen van een explosie vele malen groter kunnen zijn, zowel voor personeel, maar ook voor de nabije omgeving. Voor BRZO bedrijven kan het niet invoeren van “alle benodigde maatregelen ter beheersing van explosierisico’s”, dan ook enorme consequenties hebben. Bijvoorbeeld indien zich een explosie voordoet bij een BRZO bedrijf, zijn de potentiĆ«le gevolgen door de hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen, enorm. Dit heeft tot gevolg dat ook de boetes voor BRZO bedrijven enorm op kunnen lopen.

Controle door bevoegd gezag

Wij hebben door de jaren heen diverse BRZO bedrijven bijgestaan op het gebied van beheersing van explosiegevaar. Uiteraard door het opstellen van explosieveiligheidsdocumenten, het verzorgen van trainingen , uitvoeren van risicobeoordelingen, maar ook tijdens inspecties en controles door bevoegd gezag. Wij staan bedrijven desgewenst bij met inhoudelijke ATEX expertise. Hierdoor zijn we een goede besprekspartner voor bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW). Dit heeft meerdere malen geleidt tot bijstelling van de initiƫle eisen door bevoegd gezag.

Nadrukkelijkere controle door bevoegd gezag in 2022!

In het jaarplan van de Arbeidsinspectie wordt aangegeven dat inspecties op gebied van procesveiligheid zullen worden uitgevoerd bij bedrijven die niet BRZO plichtig zijn. Dit naast de controles die gelden voor BRZO plichtige bedrijven.

Ondersteuning

Heeft u een vraag over explosieveiligheid in relatie tot BRZO beleid of eisen van de Arbeidsinspectie. Neemt u dan contact met ons op. Veelal kunnen we snel antwoord geven op uw specifieke vragen.

Gecertificeerd kerndeskundige en IECEx gecertificeerde professional!

Nieuwsbrief

Contact

Pol-Safety
Veiligheidsadviseurs B.V.

Keulenstraat 1
7418 ET Deventer
06 - 3304 64 60
info@pol-safety.nl

Website realisatie: Sieronline