Nieuwe NPR 7910-1:2020

Geplaatst op 16 november 2021

WIJZIGINGEN NPR 7910-1:2020

De NPR 7910 is de Nederlandse Praktijk Richtlijn voor het vaststellen van gevarenzones in het kader van explosiegevaar. Er zijn 2 versies:

  • NPR 7910-1 – voor gasexplosiegevaar
  • NPR 7910-2 – voor stofexplosiegevaar

We gaan hieronder verder in op de NPR 7910-1 voor gasexplosiegevaar. Voor stofexplosiegevaar verwijzen we naar onze andere post.

Deze richtlijn 7910-1 is met de huidige 2020 versie meer in overeenstemming gebracht met de huidige norm voor gasexplosiegevaar NEN-EN IEC 60079-10-1:2015. Een aantal zaken vallen in deze richtlijn op:

  • In zijn algemeenheid valt in positieve zin op dat er meer toelichting is gekomen op de overwegingen die moeten leiden tot het vaststellen van een gevarenzone. Duidelijk is dat de praktijkervaringen van de afgelopen jaren beter verwoord zijn in deze richtlijn ten opzichte van de eerdere versies.
  • Er wordt net zoals in de vorige edities een onderscheid gemaakt in geen ventilatie, beperkte ventilatie, en kunstmatige ruimtelijke ventilatie en kunstmatige plaatselijke ventilatie. Voor beperkte ventilatie (natuurlijke ventilatie) geldt een minimale ventilatievoud van 5. Wordt hier niet aan voldaan dan geldt het zonegebied voor de gehele ruimte. Voor mechanische ruimte ventilatie geldt een minimale ventilatievoud van 4. Ingeval van ruimtelijke ventilatie geldt sowieso een zonegebied ter grootte van de gehele ruimte tenzij de ventilatie redundant is uitgevoerd.
  • Enkel plaatgelijke ventilatie kan tot een verwaarloosbare kleine zone leiden. Enkel bij een zeer hoge betrouwbaarheid (o.a. dubbel uitvoeren) kan Niet Gevaarlijk Gebied worden gehanteerd. Er is eveneens een koppeling gemaakt met de veelal aanwezige ruimte ventilatie in combinatie met plaatselijke ventilatie.
  • Afwijkend gebied (AG) is nader gedefinieerd: dit is een gebied waarbij de ontstekingsbron onlosmakelijk verbonden is met de gevarenbron. Deze definitie is strikter gedefinieerd. In de praktijk zagen we dat bijvoorbeeld veelal dat het gehele gebied rondom gasmotoren tot Afwijkend Gebied werd verklaard. Waterschappen let op! Dat is met de huidige definities niet meer mogelijk. Afwijkend Gebied mag maximaal 1 meter bedragen.
  • Inert Gebied: Een Inert Gebied (IG) betreft een gebied waar explosieve gasmengsels niet in zodanige hoeveelheden voorkomen dat maatregelen ten aanzien van ontstekingsbronnen zijn vereist. Er is verduidelijkt aan welke betrouwbaarheidseisen (o.a. SIL klassen) moet worden voldaan om het gebied in een omhulling tot Inert Gebied te verklaren. Voorbeelden hiervan zijn o.a. reactievaten en ovens.
  • Een aantal voorbeelden van gevarenzones is verduidelijkt in bijlage A, waaronder de verticale afblazen voor aardgas bij verschillende drukken en openingen en verlaadstijgers voor brandbare gassen en vloeistoffen.
  • De term hypothetisch volume uit de 2009 versie van de EN-IEC 60079-10-1 is nog als voorbeeld in bijlage C van de richtlijn aanwezig. Hiermee kan voor zeer kleine lekdebieten bepaald worden of een gevarenzone gehanteerd moet worden.

Hoewel de richtlijn zeker verduidelijkt is, is deze naar onze mening niet veel eenvoudiger dan de toepassing van de Europese norm NEN-EN-IEC 60079-10-1:2015. Zeker niet wanneer voor de diverse berekeningen de expert-tool Hazcalc gebruikt wordt. Daarnaast geeft de Europese norm meer mogelijkheden tot aanzienlijk kleinere gevarenzones; het zoneren van hele ruimtes, is op basis van de Europese norm vrijwel nooit nodig (tenzij het kleine ruimtes betreft). Ook gelden op basis van de Europese norm de eisen t.a.v. de relatief hoge ventilatievouden niet. Dit is mede in het kader van duurzaamheid een positief bijeffect van een beoordeling op basis van de Europese norm. Voorts heeft de IEC eind 2020 een nieuwe versie van de Europese norm gepubliceerd die nog weer net iets minder streng is dan zijn voorganger.

Om te ervaren hoe snel een eenvoudig een intuïtieve beoordeling op basis van de Europese norm met Hazcalc kan worden gemaakt, kan via deze link, een demo account bij Hazcalc worden aangemaakt. Dit is volledig kosteloos. Bij tevredenheid kan desgewenst een betaalde licentie worden aangeschaft.

Een voorbeeld van een beoordelingsrapport dat automatisch met Hazcalc kan worden gemaakt kan hier ingezien worden –> demo rapport.

Gecertificeerd kerndeskundige en IECEx gecertificeerde professional!

Nieuwsbrief

Contact

Pol-Safety
Veiligheidsadviseurs B.V.

Keulenstraat 1
7418 ET Deventer
06 - 3304 64 60
info@pol-safety.nl

Website realisatie: Sieronline