Arbeidshygiënisch onderzoek

Wij hebben arbeidshygiënische expertise in huis om op diverse vlakken blootstellingsonderzoek uit te voeren. Hierbij kan gedacht worden aan blootstelling aan:

  • gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld (hout)stof, lasrook, asbest, dieselmotoremissies),
  • blootstelling aan schadelijk geluid en,
  • blootstelling aan biologische agentia.

 

Neem voor meer informatie over onze mogelijkheden, contact met ons.

BRZO ATEX

ATEX Advies

Wij zijn gespecialiseerd in ATEX vraagstukken. Vanwege onze chemische achtergrond en expertise op zowel arbeidshygiënisch vlak als op veiligheidskundig vlak zijn wij in staat om goede onderbouwde risico-inschattingen te maken.

Lees meer

CE-markering

Onze dienstverlening op gebied van CE-markering van nieuwe machines en installaties kenmerkt zich door een praktische aanpak. Op basis van uw informatie kunnen we snel en duidelijk aangeven waar uw machine of installatie aan moet voldoen.

Lees meer

Waterstof veiligheid

De afgelopen jaren nemen de ontwikkelingen op gebied van waterstof toepassingen een enorme vlucht. Voor diverse innovatieve toepassingen hebben wij ondersteuning geboden om de veiligheid op afdoende wijze te kunnen waarborgen.

Lees meer

Neem contact met ons op!

Gecertificeerd kerndeskundige en IECEx gecertificeerde professional!

Nieuwsbrief

Contact

Pol-Safety
Veiligheidsadviseurs B.V.

Keulenstraat 1
7418 ET Deventer
06 - 3304 64 60
info@pol-safety.nl

Website realisatie: Sieronline